"Tarkuseallikas voolab läbi raamatute" - Kreeka vanasõna

Ajaloost

Kose-Uuemõisa Raamatukogu

  • Esimesed andmed raamatukogust pärinevad aastast 1850.
  • Arhiiviandmete järgi Kuivajõe avalik raamatukogu aastast 1925
  • 1958 a. liideti raamatukogu Kose-Uuemõisa MTJ-ga, asukohaks Kose-Uuemõisa
  • 1976 a. likvideeriti laenutuspunkt Kuivajõel.
  • Aastast 1977 kannab nimetust KOSE-UUEMÕISA RAAMATUKOGU
  • 1987.a. koliti praegusesse asukohta, endisesse lasteaia majja.
  • 2004.a. lõpetati maja renoveerimine.
  • Käesoleval ajal on raamatukogu kahel korrusel, üldpinnaga 261 m².
  •  I korrusel asub lasteosakond  ja  AIP  ning II korrusel  laenutusosakond.
  • Septembrist  2013 on Kose valla raamatukogud ühinenud.

Töötajad teadaolevate andmete põhjal:

1945 Helmi Altjõe
1950-1959 Helve Hiienurm
1959 Sülvi Arusoo
1959-1960 L. Valner
1960 Maie Aru
1960-1962 Maimu Jaaska
1962-1966 Senta Söötmaa
1966-1972 Viivi Palmi/ Sõudja
1972-1975 Zoja Ruuge
1975- Sirje Bärg/Soontaga
1989-1993 Nella Ploovits
1997- Alvi Gortfelder
2002-2004 Leieli Kuktalu
2004-2012 Kadi Kornak
2005-2006 Katre  Tamme
2006- Raine Kruus
2012- Piret Täht
2012-2013 Signe Mägi /Mirka