"Tarkuseallikas voolab läbi raamatute" - Kreeka vanasõna

KOSE RAAMATUKOGU

2023. AASTA RAHULOLUKÜSITLUSE TULEMUSED

Kose valla raamatukogud korraldasid 2023. aasta detsembrikuus küsitluse, et uurida meie lugejate rahulolu raamatukogudega. Küsitlus oli anonüümne, vastata sai nii internetis kui ka paberkandjal. Küsimused hõlmasid teenindust, hooneid, teavikute kogu, info leitavust jpm. Hinnangute skaalana kasutasime 5-palli süsteemi (1 – pole rahul, 5 – väga rahul) ning kõik küsimused polnud kohustuslikud.

Vastuseid laekus 270, suurem osa (63,3 %) vastanutest määratles oma sotsiaalse staatuse töötajana. Vanuseliselt olid esindatud kõik elukümnendid 18– 90ni, napilt kõige enam aga 50–60-aastased (23,3 %).

Üldist rahulolu Kose valla raamatukogudega hindas 240 (88,9%) vastajat 5-ga, 4-ga 24 vastajat, 3-ga hindas neli vastajat ja 2-ga kaks.

Teenindusega Kose valla raamatukogudes jäi väga rahule 95,6 % vastanutest, seitse vastajat hindas 4-ga ja viis vastajat 3-ga. Kõik raamatukoguhoidjad said ka kommentaarides kiita hea teeninduse eest.

Lahtiolekuaegu hindas 74,8 % vastanutest 5-ga ja 21,1 % hindasid 4-ga. Mõned vastajad Orult ja Kose-Uuemõisast soovisid veel rohkem õhtuseid aegu. Kõige paremaks ajaks raamatukogude külastamiseks peeti tööpäeval 15.00 – 19.00 (43,4 %) ja 12.00 – 15.00 (28,5 %). Kiideti võimalust saada Kosel ja Kose-Uuemõisas raamat kätte laenutuskapist sõltumata lahtiolekuaegadest.

Raamatukogusid ei külastata vaid selleks, et raamatuid laenata. 102 vastajat märkis külastamise põhjuseks peale raamatute veel näituste vaatamise, 88 üritustel käimise ja 55 vastajat tunnistas, et tuleb raamatukokku selleks, et suhelda. 36 vastaja eesmärk oli arvuti kasutamine. Arvutikasutajate peamine huvi raamatukogus on muidugi printimine, aga vajadus on ka kasutada riigi e-teenuseid ja internetipanka. Vastustes märgiti ka ära, et mõnda arvutitöökohta pole võimalik vaikselt ja segamatult kasutada.

Raamatukogu hoonete välisilmega jäädi enamasti rahule (68,9 % 5-ga hinnatud ja 22,2 % 4-ga), kuid märkusi tuli Kose-Uuemõisa hoone suhtes – amortiseerunud, vajab krohvimist, väsinud jne. Üks vastaja mainis ka Habaja raamatukogu välisseinte korrastamisvajadust. Juurdepääsuteedega ollakse üldiselt rahul: 215 hindas 5-ga ja 45 vastajat 4-ga, kuid märgiti, et Orul puudub ratastooliga juurdepääs ning Kose-Uuemõisas on järsud trepid. Oru raamatukogus kurdeti ka madalat temperatuuri.

Raamatukogude kohta infot leitakse rahuloluküsitluse järgi peamiselt raamatukogude Facebooki lehtedelt, aga ka Kose valla raamatukogude kodulehelt. Neile allikatele järgnes ajaleht Kose Teataja, plakatid seintel ja ka Kose valla koduleht.

Raamatukogude üritused said hinneteks enamasti 5 ja 4 ning mõned väiksemad hinded neilt, kes pole käinud ja kellele aeg ei sobi. Väiksemates raamatukogudes leiti ka, et üritusi on harva.

Teavikute koguga jäi väga rahule 63 % vastanutest, 28,9 % hindas 4-ga. Teemade nimekiri, mida loetakse, on pikk. Meie pakutud teemadest huvitab lugejat kõige enam kaasaegne ilukirjandus, põnevus ja krimi, eesti ilukirjandus, elulood ning reisikirjad.

Laenutuskapi teenusega Kosel ja Kose-Uuemõisas jäid kasutajad rahule, nagu ka raamatukogudevahelise laenutamisega.

Meie pakutud uuendustest märgiti ära võimalus raamatuid ja ruume broneerida kodulehel, samas tõdeti, et see toimib ka Messengeri ja e-posti teel. 3D-printimisest oldi rohkem huvitatud väiksemates raamatukogudes. Vastajad soovisid ka juurdepääsu digilehtedele ning mainisid vajadust ruumide järele, kus teha kaugtööd ja koosolekuid.

Pikemalt saab tulemustest lugeda ajalehe Kose Teataja veebruarinumbrist.

Meeli Sõlg, Kose raamatukogu

RAAMATUKOGU MÄNG

Pane oma teadmised proovile! Kas tunned Kose valla raamatukogusid? Mäng on Kose raamatukogu töö 2021. aasta üle-eestilisele konkursile “Raamatukoguhoidja õpib, loob ja õpetab”. Mäng sai konkursil 2. koha.

Kose Raamatukogu on valla raamatukoguteeninduse keskus.

Hariduse 2
Kose 75101
Harjumaa
Telefon:
6036 589, 5279081 kojulaenutus
6756 377 direktor
E-post: kosermtk@kose.ee

Raamatukogu on avatud:

E,T,N,R 10.00 – 18.00

K 10.00-19.00

L 10.00-14.00

Suveperioodil 1. juunist – 1. septembrini laupäeviti suletud