"Tarkuseallikas voolab läbi raamatute" - Kreeka vanasõna

Koduteenindus

Rahvaraamatukogu seaduse §15 lõige 6 alusel: elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole
võimelised raamatukogu külastama, korraldab rahvaraamatukogu nende soovil tasuta
koduteeninduse.

Raamatukogutöötaja lepib lugejaga kokku sobiva aja ning soovitud raamatud tuuakse
lugejale koju.