"Tarkuseallikas voolab läbi raamatute" - Kreeka vanasõna

Kojulaenutus

Teavikuid laenutatakse koju 21 päevaks, perioodikat ja suure nõudlusega trükiseid 7 päevaks.
Koju laenutatud trükiste tagastamistähtaega võib pikendada, kui neile ei ole nõudlust.

Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest
raamatukogudest.

Koju ei laenutata teatmeteoseid, erilise väärtusega teavikute ainueksemplare ja kahe viimase
päeva ajalehti.

Soovi korral on lugejal võimalik panna ennast hetkel välja laenutatud teaviku saamiseks
järjekorda kas raamatukogus, telefoni 538 093 93 või e-kirja teel
orurmtk@kose.ee, raamatukogu FB sõnumiga või elektronkataloogis. Teaviku saabumisest
informeeritakse lugejat.Raamatukogus leiduvate teavikute kohta leiab infot e-kataloogist https://www.lugeja.ee/