"Tarkuseallikas voolab läbi raamatute" - Kreeka vanasõna

Ajaloost

17. veebruaril 1918. a. tulid Äksis kokku 25 ümbruskonna aktiivsemat talunikku ja asutasid Äksi Rahvaraamatukogu Seltsi.

3. märtsil asutas selts raamatukogu. Raamatukogu asus Äksi koolimaja juures ja raamatud saadi annetuste teel (u. 350 eks). Hiljem osteti raamatuid juurde seltsi korraldatud pidude sissetulekutest.

Raamatukogu esimeseks juhatajaks sai Eduard Pertmann. Raamatukogu juhataja ja ta abi töötasid pühapäeviti ja tasuta. Tasuliseks muutus raamatukogutöö nõukogude aja alguses (1946). Raamatuid osteti riigi poolt eraldatud summadest.

2006. aastal ületas teavikute arv raamatukogus 10 tuhande piiri. Tänaseks päevaks on raamatukogus üle 12 tuhande eksemplari mitmesuguseid teavikuid.

Raamatukogu on kolinud mitmeid kordi.
2008. aasta novembris asus raamatukogu praegustesse ruumidesse.

Raamatukogu nimed:
Äksi raamatukogu 1918 – 1978
Alansi raamatukogu 1979 – 1994
Habaja raamatukogu 1995 –

Raamatukogutöötajad läbi aegade:
Eduard Pertmann
Emilje Saarm
Johannes Otsmann
M. Saarm
Johannes Lillevälja
Voldemar Lillevälja
Anette Lillevälja
Benita Teeveer (Niglason)
Vaike Nahkur
Helju Õis (Roolaid)
Aari Talvik (Suurevälja)
Peeter Pentla
Eha Valdma
Hille Schaffrik