"Tarkuseallikas voolab läbi raamatute" - Kreeka vanasõna

Lugejaks registreerimine

Raamatukogu lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Lugeja täidab registreerimislehe ja kinnitab allkirjaga raamatukogu kasutamise eeskirjadega
tutvumist.

Lugejaks on võimalik ka end lugejaportaali kaudu registreerida ID-kaardi, mobiil-ID ning
smartID-ga kasutades selleks riigi autentimisteenust TARA või täites registreerimislehe ja
digiallkirjastate selle https://www.rmtk.ee/k-dokumendid/

Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Andmebaasis on järgmised
lugejaandmed:
1) lugeja nimi;
2) elukoht (postiaadress);
3) telefon;
4) elektronpostiaadress;
5) isikukood;
6) lugejarühm.

Kuni 16-aastaseid lapsi registreeritakse lugejaks vanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul.

Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja lugejaks registreerimisel antud
andmete kontrollimine. Võlglasi ümber ei registreerita. Võlglaste elukohta kontrollitakse
meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmiseks rahvastikuregistrist.