"Tarkuseallikas voolab läbi raamatute" - Kreeka vanasõna

Ajaloost

1928 asutati Ardu Noorsoo
Seltsi raamatukogu
1941 Sõjakeerises hävib suurem osa raamatukogu raamatutest
1968 Ardu raamatukogu allub Rapla Rajooni Keskraamatukogule
1975 Tsentraliseerimise käigus allutati kõik raamatukogud Harju Keskraamatukogule Keilas
1993 Ardu Raamatukogu Kõue valla eelarveliseks asutuseks
2000 Interneti püsiühendus
2002 Alustati tööd programmiga Kirjasto 3000
2003 Võeti kasutusele internetipõhine programm URRAM
2007 Alustati laenutamist programmiga URRAM

2014 Toimus liitumine Kose raamatukoguga

2018 Raamatukogu saab juurde ruum ja toimub renoveerimine

Ardu Raamatukogu asukohad

1928 Ardu vana koolimaja
1938 Ardu uus koolimaja
1941 Järve maja Kurgemäel
1985 Lasteaia tn.1
1995 Pala tn.2-26
1999 Kesk tn.6

Ardu raamatukogu töötajad läbi aegade

Tõnu Talbak
Linda Vaiman
Heljo Luide
Karin Eesmaa
Feliks Palm
Elise Jankovitš
Silvi Kevvai
Milvi Kaber
Õie Toomik
Rein Kaidla
Enn Kaidla
Sirje Piirsalu
Helma Kotkas
Mare Elm
Madli Teder
Peeter Kõiv
Sirje Sillaste
Ene Prosso
Maarika Liepkalns