"Tarkuseallikas voolab läbi raamatute" - Kreeka vanasõna

Ajaloost

23. novembril 1919 asutati Tuhala Noorteühing “Laine.  Nii Noorteühing “Laine”, kui ka selle ühingu esimese avaliku raamatukogu asutajaks oli Gustav Sagris ( 25.02.1894-21.09.1962)

21. veebruaril 1925 otsustas Tuhala vallavolikogu asutada oma 10 küla ja 1100 elanikuga vallas veel teisegi avaliku raamatukogu. Asukohaks valiti Oru mõisa häärber, kus paiknesid ka Tuhala vallavalitsus ja kool.

1930. aastal lõpetas Noorteühing “Laine” tegevuse ja ühingu raamatukogu suleti. Raamatud anti üle tegevust jätkavale Tuhala Vallaraamatukogule.

1950-1959 –  Tuhala raamatukogu allus Kose Rajooni Raamatukogule.

1971-1975 – Tsentraliseerimise käigus allutati kõik raamatukogud Harju Rajooni Keskraamatukogule

1987 – Raamatukogu kolis kortermajja Männimäel.

1991 – Moodustati Kose vald. Raamatukogusid juhib Kose raamatukogu.

1993 – Raamatukogu kolis Oru Põhikooli ruumidesse.

1994 –  Raamatukogu kolis Oru mõisa.

1995 – Tuhala raamatukogu nimetati ümber Oru Raamatukoguks.

2001 – Muretseti raamatukoguprogramm R 2000.

2003 – Raamatukogus kasutusel raamatukoguprogramm URRAM.

2005 – Avati Oru Külakeskus, kuhu sai ruumid ka Oru Raamatukogu.

Kose vallavolikogu otsusega ühendati Oru külaraamatukogu ja Oru Põhikooli raamatukogu.

2013 – Toimus Kose valla raamatukogude ühendamine. Oru Raamatukogust sai Kose Raamatukogu haruraamatukogu.

Oru Raamatukogu raamatukoguhoidjad läbi aegade

Gustav Sagris
Aleksei Mägi
Tõnis Lääne
Amalie Poliman
Liisa Teesalu
Laine Priske
Helga Valdmets
Juta Raudsepp
Hilja-Kai Rõigas
Ene Talioja

Anni Raud
Elve Kukk
Naima Hiieväli
Daisy Palo
Marit Tamm
Marina Feinmann
Viiu Kilk
Marge Okasmets
Ilse Edovald
Marju Purgats